Artimiausi renginiai

Tarptautinė Frankofonijos organizacija

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta 2023.11.20 09:16

Tarptautinė frankofonijos organizacija (pranc. L‘Organisation Internationale de la Francophonie, toliau – TFO)  buvo įkurta 1970 m. kovo 20 d. Nimėjuje, Nigeryje. Organizacijos tikslas – stiprinti taiką, demokratiją ir solidarumą frankofonijos erdvėje. Tarptautinė frankofonijos organizacija vienija 88 valstybes nares ir vyriausybes (54 valstybės narės, 27 narės stebėtojos ir 7 asocijuotos narės). Visos valstybės, priklausančios TFO sudaro 17,5 proc. pasaulio gyventojų.

Prancūzų kalba yra penkta populiariausia pasaulyje ir ketvirta internete. Iš viso skaičiuojama apie 321 mln. frankofonų. Net 144 mln. žmonių mokosi prancūzų kalbos.

Lietuva ir Tarptautinė Frankofonijos organizacija

1999 m. rugsėjo 4 d. Monktone (Kanada) vykusiame Frankofonijos viršūnių susitikime Lietuvai suteiktas stebėtojos statusas Tarptautinėje Frankofonijos organizacijoje. Stebėtojo statusas TFO paprastai suteikiamas šalims, kuriose prancūzų kalba nėra pirmoji ar antroji kalba. Pasinaudodami šiuo statusu, Lietuvos atstovai dalyvauja (be teisės pasisakyti diskusijose) nuolatiniuose Frankofonijos susitikimuose:

  • Valstybių vadovų viršūnių susitikime,
  • Ministrų konferencijoje (sutikus pirmininkaujančiam, gali daryti pranešimus).

Bendradarbiavimo sritys

Bendradarbiavimas su TFO Lietuvai išlieka svarbus ir reikalingas dėl įvairių aspektų – plėtojame Lietuvos ambasadorių veiklą frankofonų grupėse, dalyvaujame valstybių regioniniuose ar TFO partnerių organizuojamuose teminiuose seminaruose, stažuotėse, siekiame visapusiškos frankofoniškų šalių paramos Lietuvos kandidatūroms į įvairias tarptautines organizacijas. Prancūzų kalba išlieka viena būtiniausių užsienio kalbų, kurias mokytis renkasi valstybės tarnautojai.

Lietuva remia TFO darbą konfliktų prevencijos, klimato kaitos, vandenynų apsaugos, žmogaus teisių, jaunimo įgalinimo srityse. Mums ypač aktualus mergaičių ir moterų švietimo, moterų įgalinimo ir lyčių lygybės klausimas. Pasaulinė Frankofonijos erdvė atveria Lietuvai naujas galimybes ne tik daugiašalio kultūrinio, bet ir politinio - ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo plotmėje.

Pagrindiniai TFO uždaviniai – taikos ir saugumo užtikrinimas, demokratijos plėtojimas (vykdo rinkimų stebėjimo misijas prancūzakalbėse šalyse), žmogaus teisių apsauga, daugiašališkumo, darnaus vystymo ir solidarumo stiprinimas, lyčių lygybės užtikrinimas. TFO aktyviai bendradarbiauja ir švietimo (Frankofonijos universitetų agentūros veikla, parama neraštingumo mažinimui, tyrimo projektams), daugiakalbiškumo (siekia įtvirtinti prancūzų kalbą kaip pagrindinę komunikacijos ir verslo kalbą pasaulyje), kultūros ir ekonomikos srityse (frankofoninės konsultacijos svarbiausiose daugiašalėse prekybos derybose, Frankofonijos ekonominio forumo veikla).

Frankofonija Lietuvoje

Lietuvoje skaičiuojama apie 2% prancūzakalbių asmenų, o frankofonų bendruomenė dar didesnė. Nuo 2000 m. kasmet kovo 20 d. Lietuvoje švenčiama Tarptautinė frankofonijos diena.

Ta proga, visą kovo mėnesį frankofonijos partneriai Lietuvoje organizuoja įvairius renginius, skirtus supažindinti Lietuvos žmones su frankofonijos kultūra, politika, istorija, pažinti Lietuvoje esančius frankofoniškus objektus. Užsienio reikalų ministerija organizuoja Frankofonijos mėnesio atidarymą ir pristato vis kitą TFO šalį.