Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

KEIČIASI PRAŠYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS PATEIKIMO TVARKA

Sukurta 2021.11.15 / Atnaujinta 2021.11.15 15:10

Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikiami tik per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS. Įkeldamas dokumentų dėl pilietybės skaitmenines kopijas į MIGRIS, asmuo turės nurodyti, kur vėliau pateiks tikrinimui jų originalus - Migracijos departamente Lietuvoje (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį), ar Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje (tik asmeniškai).

Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo pildymo metu pasirinkus dokumentų pateikimo užsienyje opciją, jų originalai galės būti pateikti Lietuvos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai tik po išankstinio dokumentų skaitmeninių kopijų vertinimo, kurį atliks Migracijos departamentas per vieną mėnesį nuo jų įkėlimo į MIGRIS dienos. Gavęs Migracijos departamento pranešimą, kad dokumentų kopijos atitinka Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme nustatytus reikalavimus, asmuo per keturis mėnesius turės asmeniškai atvykti į bet kurią Lietuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą pateikti dokumentų originalų, iš anksto užsiregistravęs priėmimui elektroninės registravimo sistemos KONSREG pasirinktos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos paskyroje.

2022 metais Lietuvos generalinis konsulatas San Paule sieks palaipsniui atnaujinti asmenų priėmimą pilietybės klausimais, pirmiausiai priimdamas prieš COVID-19 pandemiją šiai paslaugai užsiregistravusius asmenis, kurių vizitas buvo atidėtas dėl pandemijos sąlygotų apribojimų. Šiems asmenims registruotis priėmimui KONSREG nereikia - su jais generalinis konsulatas susisieks individualiai.

Dėl didelio prieš pandemiją užsiregistravusiųjų skaičiaus kitų asmenų registracija priėmimui pilietybės klausimais generaliniame konsulate San Paule 2022 metais neplanuojama. Jų priėmimo galimybės bus įvertinos 2023 metais, o informacija apie priimtą sprendimą paskelbta generalinio konsulato interneto svetainėje ir elektroninėje registravimo sistemoje KONSREG, kuri yra vienintelė asmenų registracijos į priėmimą dėl konsulinių funkcijų atlikimo platforma, atsisakius registracijos telefonu ir elektroniniu paštu.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybę galima rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklapyje. Informacija apie paslaugas klientams teikiama telefono numeriu +370 5 271 7112 arba el. paštu [email protected], dėl techninių klausimų ir MIGRIS sistemos sutrikimų galima kreiptis el. paštu [email protected] .

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha