Informacija apie privalomąją pradinę karo tarnybą

Sukurta 2015.03.06 / Atnaujinta 2024.03.14 18:44

PRIVALOMOJI PRADINĖ KARO TARNYBA LIETUVOJE

Būti pasirengusiam ginti Lietuvos valstybę yra konstitucinė kiekvieno piliečio pareiga.

Lietuvos kariuomenė –  šiuolaikiška, aprūpinta moderniais ginklais, NATO standartus atitinkanti kariuomenė.

Kas šaukiami?

Privaloma tvarka šaukiami jaunuoliai LR piliečiai, 18 – 23 metų amžiaus, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos (Lietuva ar kita šalis);

Jeigu tarnyba atidėta dėl studijų, jaunuoliai gali būti pašaukti vieną kartą po studijų iki 26 metų amžiaus.

Nepatekę į kalendorinių metų šaukiamųjų sąrašus jaunuoliai nuo 18 iki 38 metų amžiaus, įskaitant ir merginas, karinę tarnybą gali atlikti ir savanoriškai.

Kaip vykdomas šaukimas (procedūros)?

 • Kiekvienų metų sausio mėnesio pradžioje sudaromas ir paskelbiamas karo prievolininkų sąrašas;
 • Kiekvienas šaukiamojo amžiaus Lietuvos pilietis portale www.karys.lt arba  www.sauktiniai.karys.lt privalo kasmet sausio mėnesį patikrinti, ar yra įtrauktas į tų metų šaukiamų karo prievolininkų sąrašus.
 • Patekusiam į sąrašus karo prievolininkui visi jam skirti nurodymai, ką ir kada privalo padaryti, yra skelbiami aukšiau pateiktoje nuorodoje.
 • Patekimas į kalendorinių metų šaukiamųjų sąrašus nereiškia, kad jau reikia vykti tarnauti, tačiau privaloma:

1 – susisiekti su nurodytu karo prievolės padaliniu ir pateikti kontaktinę informaciją bei kitą svarbią informaciją Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai. Tą padaryti galima ir neatvykus į Lietuvą – galima paskambinti, parašyti el. laišką ar atsiųsti registruotą laišką;

2 – fiziškai atvykti į Lietuvą pasitikrinti sveikatos paskirtą dieną į Karo medicinos ekspertų komisiją, kad nustatyti, ar karo prievolininkas tinkamas tarnybai. Tiktai nustačius, kad karo prievolininko sveikata gera, jis yra paskiriamas atlikti tarnybą;

3 – paskirtas atlikti tarnybą karo prievolininkas nustatytą dieną privalo atvykti į nurodytą išvykimo vietą, iš kur karo prievolininkai bus paskirstyti po  karinius vienetus Lietuvoje.

Aktualu užsienio lietuviams:

Atlikti tarnybą šaukiami visi Lietuvos piliečiai nepriklausomai, ar turi kitų pilietybių ar ne, ir nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, ar ji Lietuvoje, ar užsienio valstybėje.

Pragyventų užsienyje metų skaičius neturi įtakos šaukimui, nes pareiga atlikti tarnybą kyla iš pilietybės.

Karinė tarnyba gali būti atidėta studentams. Būtina pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tarnyba atidedama iki einamųjų metų pabaigos. Po metų, jeigu pilietis vis dar studijuoja, vėl patekus į šaukiamųjų sąrašus procedūrą reikės pakartoti.

Kitos atidėjimo priežastys gali būti siejamos su šeimyninėmis aplinkybėmis, darbo specifika, profesionaliu sportu ar pan. Kreipiantis dėl tarnybos atidėjimo priežastys turi būti pagrįstos ir patvirtintos atitinkamais dokumentais. Visos karo tarnybos atidėjimo sąlygos yra numatytos Karo prievolės įstatyme.

Jeigu karo prievolininkas visiškai nekalba lietuviškai, nes, pvz., gimė ir užaugo ne Lietuvoje, neturėjo sąlygų išmokti kalbos, yra praradęs ryšį su Lietuva – tarnyba gali būti atidėta individualia tvarka pateikus prašymą ir pagrindus aplinkybes.

Asmenys, kurie dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų negali su ginklu atlikti karinės tarnybos, gali atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Jos trukmė yra 10 mėn. ir ji atliekama Lietuvos valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose.

Lietuvos piliečiai gali tarnauti kitos šalies kariuomenėje, tačiau tam būtina gauti atitinkamą LR Vyriausybės leidimą. Dėl jo reikia kreiptis į LR Vidaus reikalų ministeriją.

Privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantys kariai nesiunčiami į konflikto zonas. Į tarptautines misijas vyksta tik profesinės karo tarnybos kariai.

Finansiniai aspektai:

Vykdančiam šaukimo procedūras šauktiniui kompensuojamos kelionės išlaidos: iš Europos valstybių - 127 Eur, iš kitų šalių – 490 Eur į vieną pusę. Šaukimo procedūrų vykdymo dienomis mokami dienpinigiai, išmokos buitinėms išlaidoms ir kaupiamoji išmoka pasibaigus tarnybai.

    Sveikatos priežiūra ir gyvenimo sąlygos (tarnybos laikotarpiu):

 • Medicininės paslaugos šauktiniams:
  • kariai yra draudžiami gyvybės ir sveikatos draudimu nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje;
  • jiems teikiamos visos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos krašto apsaugos sistemos ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose;
  • Suteikiamos psichologo konsultacijos.
 • Kariai tarnybos metu apgyvendinami šiuolaikiškai įrengtose kareivinėse ir pilnai aprūpinami maistu.
 • Yra galimybė pasirinkti specialų maitinimą, pvz. vegetarišką  ar veganišką, bet apie tai būtina informuoti šaukimo procedūrų vykdymo eigoje.
 • Savaitgaliais ar švenčių dienomis, jeigu nevykdo tarnybos užduočių, kariai išleidžiami namo, pas draugus, gimines ar pan.

Atsakomybė

Už karo prievolininko pareigų nevykdymą gali būti paskirta bauda nuo 60 iki 210 eurų, už neatvykimą į privalomąją karo tarnybą gali būti paskirta bauda nuo 280 iki 450 eurų. Už šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimą gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė ir gali būti skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų. Baudos sumokėjimas nuo karo prievolės neatleidžia. Jei užsienio valstybėje esantis pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų, asmens tapatybės kortelė ir pasas neišduodami ir nekeičiami.

Daugiau informacijos:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha