Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į sekretoriaus pareigybę Lietuvos generaliniame konsulate San Paule

Sukurta 2020.12.23 / Atnaujinta 2020.12.23 18:23
  Skelbiama atranka į sekretoriaus pareigybę Lietuvos generaliniame konsulate San Paule

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89

  Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti lietuvių, portugalų ir anglų kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  Privalumai:

  1. administracinio darbo patirtis;
  2. konsulinio darbo patirtis

  Pagrindinės funkcijos:

  1. padeda generalinio konsulato vadovui ar priskirtam darbuotojui;
  2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius ir paštu bei el. paštu gaunamą korespondenciją;
  3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  4. pagal kompetenciją rengia susirašinėjimo su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, projektus;
  5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
  6. pagal kompetenciją rengia raštų, lydraščių, notų ir kitų dokumentų projektus;
  7. formuoja generalinio konsulato dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
  8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina generalinio konsulato pranešimus žiniasklaidoje;
  9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
  10. atnaujina ir skelbia informaciją generalinio konsulato interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
  11. raštu ir žodžiu atlieka vertimus iš lietuvių į portugalų kalbą ir iš portugalų į lietuvių kalbą;
  12. sudaro ir nuolat pildo generalinio konsulato kontaktinių asmenų sąrašą;
  13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
  14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
  15. pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
  16. organizuoja generalinio konsulato viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
  17. užtikrina, kad generaliniame konsulate esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
  18. rengia generalinio konsulato paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
  19. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
  20. aprūpina generalinio konsulatą ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
  21. rūpinasi generalinio konsulato patalpų priežiūra;
  22. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą generalinio konsulato patalpose;
  23. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  24. vykdo kitus generalinio konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. sausio 6 d. 17  val. (San Paulo laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką lietuvių kalba. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2021 m. sausio 18-21 d. Lietuvos Respublikos konsulato San Paule patalpose arba elektroninio ryšio priemonėmis.

  Išsamesnė informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

  Naujienlaiškio prenumerata