Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS SAN PAULE(BRAZILIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA)

Adresas: Avenida Irai 438, cj. 34, Indianópolis, CEP 04082-001 Sao Paulo - SP, Brasil

plačiau »

Tel. +55 (11) 2614 8665
El. paštas

Brazilijos lietuvių bendruomenė šiltai priėmė svečius iš Lietuvos

Sukurta 2017.01.26 / Atnaujinta 2017.08.29 16:31
  Brazilijos lietuvių bendruomenė šiltai priėmė svečius iš Lietuvos

  Sausio 25 d. trumpos viešnagės San Paule metu URM Užsienio lietuvių departamento direktorius V. Pinkus, lydimas generalinės konsulės L.Guobužaitės, Lietuvių sąjungos namuose susitiko su Brazilijos lietuvių bendruomene.

  Šilto pokalbio su Brazilijos lietuvių bendruomenėje veikiančių skirtingų organizacijų lyderiais metu buvo aptarti aktualūs lietuvybės puoselėjimo ir išsaugojimo Brazilijoje klausimai, įvairių veiklų organizavimo bei finansavimo galimybės. Bendrų diskusijų metu prieita išvados, kad Brazilijoje veikiančios lietuvių organizacijos turi apsijungti ir veikti išvien bendrų tikslų bei idėjų įgyvendinimo labui. Kaip vienas svarbesnių ir didėjančių poreikių įvardintas noras įsteigti lietuvių kultūros centrą – lietuvių namus San Paule, kuriuose būtų galima įrengti nuolat veikiančią ekspozicijų salę istorijos išsaugojimui, patalpas lietuvių kalbos pamokoms, šokių kolektyvų, chorų repeticijoms.  

  Susitikime dalyvavęs iš Lietuvos atvykęs teologijos dėstytojas, aktyvus lietuvybės propaguotojas užsienyje D. Subačius Brazilijos lietuvius ir lietuvių kilmės asmenis pakvietė bendrai interaktyviai veiklai tam, kad vieni kitus geriau pažintų, suprastų ir pajaustų tarpusavyje siejantį lietuvybės saitą.

  Gausiai Lietuvių sąjungos salę užpildžiusiems Brazilijos lietuvių palikuonims ypatingai rūpėjo Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo klausimas. Pasinaudodami proga generalinio konsulato atstovai pristatė pilietybės atkūrimo procesą, dvigubos pilietybės įgijimo galimybes, reikalaujamų dokumentų sąrašą, teikė individualias konsultacijas visais rūpimais pilietybės atkūrimo klausimais.   

  Sausio 26-29 d. Užsienio lietuvių departamento direktorius V. Pinkus ir generalinė konsulė L. Guobužaitė lankosi Argentinoje, kur dalyvauja Lotynų Amerikos jaunimo organizacijų suvažiavime bei susitikimuose su Argentinos lietuvių bendruomene.

   

  Naujienlaiškio prenumerata