Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.07.29 / Atnaujinta 2021.07.01 14:32

Konsulinis mokestis turi būti sumokamas prieš konsulinio veiksmo atlikimą.

Konsulinis mokestis

EUR BRL
ASMENS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
1.1. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas

25

150

1.2. Laikino paso išdavimas

50 295

1.3. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

100 590

1.4. Paso išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensininkams

50 295

VIZOS, LEIDIMAI GYVENTI IR TRANZITO DOKUMENTAI

2.1. Prašymas išduoti Šengeno vizą (C)

80 470

2.2. Prašymas išduoti Šengeno (C) vaikams nuo 6 iki 12 m.

40 236

2.3. Prašymas išduoti nacionalinę vizą (D)

120 710

2.4. Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas

160 945

3. LEGALIZAVIMAS IR TVIRTINIMAS PAŽYMA (APOSTILLE)

3.1. Dokumento legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje

20 120
NOTARINIAI VEIKSMAI

4.1. Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas

50 295

4.2. Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas

100 590

4.3. Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas

10 60
už puslapį

4.4. Parašo dokumente tikrumo paliudijimas

10 60

4.5. Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas

30 180
už puslapį

4.6. Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

30 180

4.7. Asmeninio testamento priėmimas saugoti

50 295

4.8. Dokumento pateikimo laiko patvirtinimas

30 180

4.9. Jūrinio protesto priėmimas

100 590

4.10. Konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto dingusio notarinio dokumento dublikato išdavimas

10 60
PILIETYBĖS KLAUSIMAI

5.1. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas

100 590

5.2. Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

60 354
KITOS KONSULINĖS FUNKCIJOS

6.1. Konsulinės pažymos išdavimas

30 180

6.2. Dokumento pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

20 120

6.3. Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas

50 295

6.4. Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

30 180
per mėnesį

6.5. Civilinės būklės aktų įregistravimas ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas (Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą ar mirtį)

5 30

6.6. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašo pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukio į apskaitą priėmimas ir perdavimas

30 180

6.7. Pinigų pasinaudojant užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais

20 120

6.8. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą konsulinį veiksmą

Konsulinio mokesčio klausimus reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos 1994 m. birželio 23 d konsulinio mokesčio įstatymas Nr. I-509 (Suvestinė redakcija nuo 2016-07-01 iki 2016-12-31)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2019-03-01)

Konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos generalinio konsulato San Paule atliekamus konsulinius veiksmus priimamas:

  • Eurais - pavedimu į Lietuvos Respublikos generalinio konsulato San Paule sąskaitą banke Lietuvoje.
  • Brazilijos realais (taikant Lietuvos Respublikos generalinio konsulo San Paule įsakymu patvirtintą Euro ir Brazilijos realo kursą) – Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate San Paule debeto kortele arba pavedimu į Lietuvos Respublikos generalinio konsulato San Paule sąskaitą Brazilijos banke.

Jei pageidaujate konsulinį mokestį sumokėti pavedimu, prašome susisiekti su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu San Paule el. paštu [email protected] .

Naujienlaiškio prenumerata