Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS SAN PAULE(BRAZILIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA)

Adresas: Avenida Irai 438, cj. 34, Indianópolis, CEP 04082-001 Sao Paulo - SP, Brasil

plačiau »

Tel. +55 (11) 2614 8665
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.07.29 / Atnaujinta 2014.07.29 10:32

Lietuvos Respublikos piliečiui, deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Brazilijoje, pageidaujant, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Brazilijoje išduoda konsulinę pažymą:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba užsienyje;
 • kitas pažymas, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Konsulinių pažymų išdavimo tvarka

Pageidaujant gauti konsulinę pažymą, Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje asmeniškai arba paštu pateikiami:

 • Nustatytos formos prašymas išduoti konsulinę pažymą;
 • Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė; pateikiant prašymą paštu, atsiunčiama notaro patvirtinta Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • 30 eurų konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą.
 • Piliečiui pageidaujant konsulinę pažymą gauti paštu, pateikiamas apmokėtas vokas su užrašytu adresu, kuriuo prašoma persiųsti dokumentą.

Konsulinės pažymos išduodamos lietuvių ir/arba portugalų, ispanų, anglų kalba.

Pažyma apie šeiminę padėtį

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie pageidauja sudaryti santuoką Brazilijoje.

Konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį išduodama portugalų arba anglų kalbomis bei galioja šešis mėnesius nuo jos išdavimo dienos.

Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie pageidauja sudaryti santuoką kitoje Pietų Amerikos valstybėje išskyrus Braziliją, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigą dėl pažymos apie šeiminę padėtį.

Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas San Paule, Brazilijoje tarpininkauja gaunant Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigos išduotą pažymą apie asmens šeiminę padėtį ir patvirtinant šią pažymą Apostille Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Konsulinis mokestis už tarpininkavimą dėl dokumento pareikalavimo iš Lietuvos Respublikos institucijų - 20 eurų, už dokumento patvirtinimą Apostille Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje – taip pat 20 eurų.

Dokumentai pažymai apie šeiminę padėtį išduoti yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui.

Pažyma dėl teistumo (neteistumo) ir pradėto ikiteisminio tyrimo

Lietuvos Respublikos pilietis, nedeklaravęs savo išvykimo iš Lietuvos ir pageidaujantis gauti pažymą dėl teistumo (neteistumo) arba dėl pradėto ikiteisminio tyrimo, turi asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba paštu kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, www.ird.lt. Pilnamečiai asmenys pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo gali gauti naudodamiesi Elektroninio teistumo (neteistumo) pažymų išdavimo sistema arba Elektroninės valdžios vartų portalu, jeigu tenkina vieną iš šių sąlygų:

 • Turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.).
 • Yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);
 • Turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;
 • Turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.

Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Brazilijoje ir deklaravusiems savo išvykimą iš Lietuvos, pageidaujant, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas San Paule išduoda konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo, kuri gali būti pateikiama Brazilijoje įsikūrusioms įstaigoms ir institucijoms.

Lietuvos Respublikos piliečiui, kuris pageidauja pažymą pateikti kitoje užsienio valstybėje nei Brazilijoje, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą San Paule dėl tarpininkavimo gaunant Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymą ir patvirtinant šią pažymą Apostille Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Konsulinis mokestis už tarpininkavimą dėl dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos institucijų - 20 eurų, už dokumento patvirtinimą Apostille Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje – taip pat 20 eurų.

Daugiau informacijos apie pažymas dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo rasite Informatikos ir ryšių departamento prie VRM interneto svetainėje.

Konsulinė pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos konsulatas Brazilijoje išduoda konsulinę pažymą apie gyvenamąją vietą užsienyje arba Lietuvos Respublikoje.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo

Lietuvos Respublikos pilietis turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo

Lietuvos Respublikos pilietis turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.

Pažymos apie Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas San Paule (kaip ir bet kuri kita Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga) neišduoda ir netarpininkauja išduodant pažymas apie Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą. Pažymas apie turimą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje išduoda Valstybės įmonė Registrų centras. Į Valstybės įmonės Registrų centrą reikia kreiptis asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Išrašas apie visą fizinio asmens registruotą nekilnojamąjį turtą išduodamas tik savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

Nekilnojamojo turto registro išrašus pagal nurodytą savininką ir kitas Valstybės įmonės Registrų centras išduodamas pažymas taip pat galite užsisakyti internetu. Visus internetu užsakytus išrašus (pažymas) galima atsiimti Valstybės įmonės Registrų centras centrinėje įmonėje arba jos filialuose.

Valstybės įmonės Registrų centras duomenimis, internetu užsakytus išrašus (pažymas) yra galimybė gauti paštu. Dėl išrašų gavimo paštu ir visais kitais klausimais dėl pažymų apie Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Valstybės įmonės Registrų centrą. Daugiau informacijos rasite Valstybės įmonės Registrų centras interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata