Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS SAN PAULE(BRAZILIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA)

Adresas: Avenida Irai 438, cj. 34, Indianópolis, CEP 04082-001 Sao Paulo - SP, Brasil

plačiau »

Tel. +55 (11) 2614 8665
El. paštas

Garbės konsulai Brazilijoje

Sukurta 2014.07.04 / Atnaujinta 2018.04.11 11:20

Luis Octavio de Souza Bandeira
Garbės konsulas Rio de Žaneiro valstijoje

Adresas Rua Uruguaiana, 10 - Sl. 1003 - Centro
CEP 20050-090
Rio de Janeiro - RJ
BRAZIL
Telefono numeriai: +55 (21) 3553-0504; mob. +55 (21) 99312-8385
Fakso numeriai: +55 21 2524 3264; +55 21 9312 6018
El. pašto adresas [email protected]

Francisco Ricardo Blagevitch
Garbės konsulas Mato Grosso do Sul, Goiás ir San Paulo valstijose

Adresas Alameda Paranavai, 80, Alphaville,
CEP: 06539-045, Santana de Parnaíba,
São Paulo
BRAZIL
Telefono numeris +55 (11) 996875425
El. pašto adresas [email protected]

Carlos Levenstein
Garbės konsulas Minas Gerais ir San Paulo valstijose

Adresas

Rua Petrópolis 31, Apt. 35
Guaruja, SP
CEP 11410-916
BRAZIL

Telefono numeris mob. +55 13 35 13 10 77
El. pašto adresas [email protected]

 

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Naujienlaiškio prenumerata