Garbės konsulai Brazilijoje

Sukurta 2014.07.04 / Atnaujinta 2018.04.26 14:27

Francisco Ricardo Blagevitch
Garbės konsulas San Paulo, Mato Grosso do Sul ir Goiás valstijose

Adresas

Alameda Paranavai, 80, Alphaville
Santana de Parnaíba - SP
CEP 06539-045
BRAZIL

Telefono numeris +55 (11) 9968-75425
El. pašto adresas [email protected]

Carlos Levenstein
Garbės konsulas San Paulo ir Minas Gerais valstijose

Adresas

Rua Petrópolis 31, Apt. 35
Guarujá - SP
CEP 11410-916
BRAZIL

Telefono numeris +55 (13) 3513-1077
El. pašto adresas [email protected]

Luis Octavio de Souza Bandeira
Garbės konsulas Rio de Žaneiro valstijoje

   

Adresas

Rua Uruguaiana, 10 - Sl. 1003 - Centro
Rio de Janeiro – RJ
CEP 20050-090
BRAZIL

Telefono numeriai:

+55 (21) 3553-0504; +55 (21) 99312-8385

El. pašto adresas

[email protected]

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus garbės konsulinių pareigūnų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairiūs žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Atstovauti Lietuvai viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Naujienlaiškio prenumerata